Yksi laatustanardi

Yksi laatustandardi

Missionamme on tarjota seitsemälle miljardille ihmiselle mahdollisuus saada käyttöönsä laadukkaita lääkkeitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita vain apteekkien hyllyjen täyttämistä.

Kyse on käytäntöjen edistämisestä ja kehittämisestä. Käytäntöjen, jotka helpottavat lääkkeiden saatavuutta. Käytäntöjen, jotka on suunniteltu muuttamaan lääkkeiden saatavuutta rajoittavia lakeja. Ja käytäntöjen, jotka edistävät yhden yleisen laatustandardin käyttöönottoa kaikille lääkkeille.
Miksi suhtaudumme käytäntöihin niin intohimoisesti?
Koska uskomme, että on tärkeää murtaa esteet, jotka erottavat turvalliset, tehokkaat ja edulliset lääkkeet ihmisistä, jotka niitä tarvitsevat.

Tukemamme käytännöt

Yhtenäisen laatustandardin edistäminen
Yhdysvaltojen lainsäädäntö, kuten lääkkeiden ja elintarvikkeiden turvallisuutta ja innovaatiota koskeva laki (Food and Drug Administration Safety and Innovation Act) ja rinnakkaislääkkeiden käyttömaksuja koskevat asetukset (Generic Drug User Fee Amendments), laajentaa FDA:n toimivaltaa maailmassa ja varmistaa kaikkien niiden valmistuslaitosten säännölliset tarkastukset ja korkeat laatuvaatimukset, jotka toimittavat lääkkeitä Yhdysvaltojen markkinoille.
Rinnakkaislääkkeiden käytön lisääminen
Rinnakkaislääkkeiden käyttö toi Yhdysvalloissa yli biljoonan dollarin säästöt vuosina 2002–2011. Maissa, joissa niiden käyttö on vähäistä, annamme hallituksille tietoa rinnakkaislääkkeiden merkityksestä terveydenhuollon kustannusten alentamisessa ja lääkkeiden saatavuuden helpottamisessa.
Biosimilaarien lääkkeiden saatavuuden helpottaminen
Pyrkimyksemme on saada tehokkaita biosimilaarien hyväksymismenettelyitä, jotka edistävät vaihtokelpoisuutta, parantavat potilaiden mahdollisuuksia saada käyttöönsä edullisia laadukkaita biologisia lääkkeitä ja laskevat terveydenhuollon kustannuksia.
Anafylaksiatietoisuuden lisääminen
Ruoka-aineallergia on yleisin syy anafylaksiaan, hengenvaaralliseen allergiseen reaktioon, joka edellyttää välitöntä hoitoa adrenaliinilla. Noin yksi kolmestatoista lapsesta Yhdysvalloissa kärsii ruoka-aineallergioista. Ajamme käytäntöä, joka antaisi esimerkiksi kouluille mahdollisuuden saada käyttöönsä adrenaliinikyniä.
HIV:n ja AIDSin kitkeminen
Noin 34 miljoonalla kehitysmaiden asukkaalla on AIDSia aiheuttava HI-virus. Hoitoa tarvitsevia on 28 miljoonaa. Heistä alle neljäsosa saa sitä. Kannatamme hankkeita, joiden avulla haetaan rahoitusta hyviksi havaittuihin hoito- ja ennaltaehkäisymenetelmiin.
Viimeisin päivitys:  3.4.2018