Missiomme 7 miljardin ihmisen auttamiseksi

Mylanin missio 7 miljardin ihmisen auttamiseksi

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) arvion mukaan maailman väkiluku ylitti 7 miljardin rajan lokakuun lopulla vuonna 2011. Ennuste on, että 9 miljardia ylittyisi 2000-luvun puolivälissä. 1 Tämän rajapyykin ylittymisen myötä alkoi maailmanlaajuinen keskustelu ihmiskunnan tarpeista, ja G20-maiden johtajat ryhtyivät selvittämään keinoja, joiden avulla pystyttäisiin tarjoamaan kaikille turvalliset elinolosuhteet. Tätä tavoitetta edistetään parhaillaan YK:n väestörahaston UNFPA:n kautta (http://www.unfpa.org).

Terveyteen liittyviä haasteita on maailmanlaajuisesti hyvin erityyppisiä – esimerkiksi kehitysmaissa väestönkasvuun ja lisääntymisterveyteen liittyvät asiat sekä tartuntataudit ovat merkittäviä huolenaiheita. HI-viruksen aiheuttamaan AIDS:iin sekä malariaan ja tuberkuloosiin menehtyy vuosittain miljoonia ihmisiä. Lisäksi naisille ja lapsille ei välttämättä ole tarjolla asianmukaisia terveydenhuollon palveluja kehitysmaissa. Teollistuneissa maissa ongelmana puolestaan ovat pitkäaikaissairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit sekä aineenvaihdunnalliset häiriöt. Useissa maissa näihin haasteisiin pyritään vastaamaan erilaisten valtion rahoittamien ohjelmien avulla, mutta aina sekään ei riitä.

Mylanin tuotteet on tarkoitettu koko maapallon väestölle
Mylan on aina pyrkinyt parantamaan lääkkeiden saatavuutta ja tuomaan erilaisia hoitovaihtoehtoja miljoonien perheiden ja potilaiden ulottuville. Maailman väkiluku ylitti 7 miljardin rajapyykin vuonna 2011. Silloin pysähdyimme arvioimaan toimintaamme ja pohtimaan, miten voisimme tehdä enemmän. Tuloksena syntyi missio parantaa koko maailman väestön hyvinvointia siten, että terveys ei olisi enää etuoikeus vaan perusoikeus. Jotta tavoite saavutetaan, on meidän parannettava tuotteiden saatavuutta, esimerkiksi kasvattamalla tuotantoa, sekä edistämällä tutkimustyötä ja tuotekehitystä.

Vastuullisuus osana yrityskulttuuria
Mylan vaalii tätä tavoitetta seuraavien käytännön toimenpiteiden avulla:

 • Vuonna 2017 Mylan liittyi YK:n alaiseen Global Compact -aloitteeseen ja sinetöi näin yrityksen sitoutumisen yhteiskuntavastuuseen ja kestävään kehitykseen yhdessä 9 000 muun aloitteeseen osallistuvan yrityksen kanssa.
 • Yrityksen sisäisessä viestinnässä ilmaus ”7B:1” (7 miljardia ihmistä – yksi kerrallaan) muistuttaa meitä sitoumuksistamme ja siitä, että jokainen työntekijämme on osa muutosta.
 • Vuonna 2016 yrityksen liiketoimintaohjeet ja eettiset ohjeet uudistettiin siten, että niissä korostuvat innovatiivisuus, rehellisyys, luotettavuus, palvelu ja tiimityö. Samassa yhteydessä lisättiin yrityksen avaintoimintoihin liittyvää koulutusta, ja vuoden 2017 alkuun mennessä koulutustapahtumia oli takana kaikkiaan jo yli 2 miljoonaa.
 • Mylanilla on käytössä kansainvälinen alihankkijoiden menettelytapaohje ja koulutusohjelma, jotta yrityksen arvot ja odotukset välittyvät myös yhteistyökumppaneillemme.

Luotettavat valmisteet
Mylanin lääkkeitä valmistetaan eri puolilla maailmaa yhteensä 50:ssä eri tuotantolaitoksessa, joissa on korkeat laatustandardit. Eri maiden terveysviranomaiset tarkastavat tilat säännöllisesti, jotta ne täyttävät tiukat viranomaisvaatimukset. Mylanin tuotevalikoimassa on yli 7 500 lääkevalmistetta, joista miljoonat potilaat eri puolilla maailmaa hyötyvät.

Lääkkeiden saatavuus
Laatu ja ylevät tavoitteet menettävät merkityksensä, jos lääkkeet eivät ole potilaiden saatavilla. Tätä kuvastaa esimerkiksi se, miten suuri vaikutus HIV- ja AIDS-lääkkeiden saatavuudella on ollut potilaiden hoitoon. Mylan on HIV:in ja AIDS:in hoitoon tarkoitettujen antiretroviraalisten lääkkeiden johtava valmistaja – viime vuoden aikana tabletteja valmistui noin 4 miljardia kappaletta. Näiden lääkkeiden saatavuus on vaikuttanut suuresti niiden 37 miljoonan ihmisen elämään, joilla on AIDS:ia aiheuttava HI-virus. Myös hoitojen kulut ovat laskeneet huomattavasti.

Lääkkeiden valmistuksesta tuotekehitykseen
Lääkealalla panostetaan voimakkaasti uusien lääkkeiden tuotekehitykseen, ja näin tehdään myös Mylanilla. Tänä vuonna on haettu myyntilupaa lähes 1 800 uudelle tuotteelle, ja myyntilupahakemuksia on suunnitteilla yli 6 100. Mylanin panostukset lääketeollisuuden tuotekehitykseen ovat siis todella merkittäviä.

Mylan ottaa toiminnassaan huomioon eri potilasryhmien erityistarpeet, esimerkiksi tartuntatautien saralla tehdyn tutkimuksen ansiosta on kehitetty uudenlaisia lääkemuotoja, jotka helpottavat lääkkeiden säilytystä kuumassa ilmastossa.

Mylan haluaa tavoittaa jokaisen potilaan
Tavoitteenamme on toimia yrityksen sisällä yhtenä tiiminä jokaisen maapallon ihmisen hyödyksi. Onnistumisen takeena ovat:

 • tarkat toimintaprosessit
 • yrityksen arvot ja niiden mukainen toiminta
 • tuotteidemme luotettavuus ja laaja saatavuus, joka edellyttää investointeja tuotantolaitoksiin ja jakeluketjuihin
 • uusien tuotteiden jatkuva kehitystyö

Mylanin missiosta kerrotaan tarkemmin verkkosivustollamme www.mylan.fi. Lisätietoa Mylanin työstä kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun hyväksi löydät osoitteesta: http://www.mylan.com/en/company/global-social-responsibility

Lähteet:
  1. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40257#.We8zCGhSzIU
  2. http://www.unfpa.org/swop